Headhunting, mitä se on?

Headhunting, mitä se on?

Headhunting tarjoaa yrityksille ja organisaatioille mahdollisuuden löytää ja hankkia parhaat osaajat erityisesti korkean tason tehtäviin. Tässä artikkelissa tutustumme tarkemmin headhuntingin käsitteeseen ja siihen, miten se käytännössä toimii.

 

Mitä on headhunting?

Headhunting on tehokas rekrytointistrategia, jossa rekrytoija tai palkkaamiseen erikoistunut ammattilainen etsii aktiivisesti ja suoraan potentiaalisia kandidaatteja täyttämään tiettyä työpaikkaa. Tätä lähestymistapaa käytetään erityisesti tilanteissa, joissa tarvitaan päteviä ja kokeneita johto- ja asiantuntijatason henkilöitä, jotka usein ovat jo työllistettyinä muissa yrityksissä tai organisaatioissa.

 

Mitä tekee headhunter?

Headhunter on rekrytointiin erikoistunut ammattilainen tai rekrytoija. Headhunterit käyttävät erilaisia menetelmiä, kuten verkostoitumista, yhteydenottoja sosiaalisen median kautta, henkilökohtaisia suosituksia ja muita keinoja tunnistaakseen ja lähestyäkseen potentiaalisia kandidaatteja. Tavoitteena on vakuuttaa nämä henkilöt siitä, että vaihtaminen uuteen työpaikkaan voisi olla heidän uransa kannalta houkutteleva vaihtoehto.

 

Mitä on suorahaku?

Suorahaku eli headhunting ovat sama asia ja tarkoittavat rekrytointimenetelmää, jossa ehdokkaita etsitään proaktiivisesti headhunterin toimesta ilman avointa hakua. Suorahaku on strategista ja usein edellyttää onnistuakseen rekrytoijalta erityistä asiantuntemusta sekä verkostoja rekrytoivan organisaation alalta.

 

Miten suorahaku (headhunting) toimii?

Headhunterit käyttävät verkostojaan ja kontaktejaan löytääkseen ehdokkaita, jotka voisivat parhaiten sopia rekrytoitavaan tehtävään ja organisaatioon. Lisäksi he tekevät aktiivista hakua sosiaalisen median alustoilla. Kun sopiva kandidaatti on tunnistettu, headhunter ottaa häneen yhteyttä ja pyrkii vakuuttamaan hänet harkitsemaan työpaikan vaihtoa.

 

Missä tilanteissa headhuntingia kannattaa harkita?

Headhuntingia käytetään pääasiassa korkean tason johtotehtävien ja erikoistuneiden asiantuntijoiden rekrytoinnissa. Lisäksi sitä voidaan hyödyntää tilanteissa, joissa tarvitaan nopeaa ja tehokasta rekrytointia erityisen pätevien henkilöiden löytämiseksi. Headhunting tarjoaa tehokkaan tavan saada organisaatioon juuri oikeanlaisia taitoja ja kokemusta ilman pitkiä ja monimutkaisia rekrytointiprosesseja.

 

Milloin headhunting on erityisen hyödyllistä?

Headhunting on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi löytää huippuosaajia jopa kaikkein erikoistuneimpiin tehtäviin. Headhunterien asiantuntemus ja laajat verkostot avaavat usein ovia ehdokkaille, joita perinteinen rekrytointiprosessi ei välttämättä tavoita.

Lisäksi headhunter voi auttaa täyttämään rooleja, jotka eivät ole julkisia tai joita ei välttämättä täytetä perinteisin keinoin lähitulevaisuudessa. Headhunterin avulla organisaatio voi siis löytää ennakkoon potentiaaliset henkilöt tehtäviin, joita ei ole vielä virallisesti luotu, sekä hankkia alansa parhaat osaajat ennen kuin kilpailu heistä kiristyy tai muut rekrytointimenetelmät tavoittavat heidät.

Johtotason headhunting

Jaa tämä artikkeli

Lisää artikkeleita