Millainen on hyvä esimies?

Henkilöstömestarit rakennusalan henkilöstövuokraus, suorarekrytointi ja headhunting
Yksi Mestarit Henkilöstöpalvelut Oy:n arkea ohjaavista perusarvoista on pitää hyvää huolta työntekijöistä. Mestareiden toimiston porukka pyrkii olemaan säännöllisesti yhteydessä kenttätyöntekijöihin ja kiertämään työmailla mahdollisuuksien mukaan. Tässä artikkelissa kerrotaan, millainen meidän mielestämme on hyvä esimies.

Yksi Mestarit Henkilöstöpalvelut Oy:n arkea ohjaavista perusarvoista on pitää hyvää huolta työntekijöistä. Mestareiden toimiston porukka pyrkii olemaan säännöllisesti yhteydessä kenttätyöntekijöihin ja kiertämään työmailla mahdollisuuksien mukaan.

Rakennusalalla urakat ja työmaat saattavat vaihtua tiuhaan tahtiin. Yleisesti ottaen esimiehiltä vaaditaan joustavuutta, hyviä sosiaalisia taitoja sekä pelisilmää. Yhdellä esimiehellä saattaa tilanteen mukaan olla paljonkin erilaisia rooleja, kuten vaikkapa valmentaja, tiiminvetäjä, ongelmanratkaisija, työhön perehdyttäjä tai työnantaja.

Usein juuri esimiehen harteilla lepää vastuu tuloksesta ja sen seurannasta. Esimiehellä on myös tuiki tärkeä tehtävä alaistensa työmotivaation ylläpidossa. Ei sovi myöskään aliarvioida esimiehen merkittävää roolia siinä, että työn sisältö vastaa työntekijän osaamista.

Millainen sitten on hyvä esimies?

On olemassa muutamia alasta riippumattomia piirteitä, jotka tekevät hyvän esimiehen. Näitä ovat:

  1. Huomioonottava. Hyvä esimies osaa ottaa kaikki huomioon tasavertaisina yksilöinä.
  2. Kannustava. On tärkeää rohkaista ja kannustaa työntekijöitä.
  3. Rakentava. Esimiehen tehtävä on jakaa työtaakkaa ja antaa palautetta. Hyvä esimies kuitenkin ilmaisee asiat rakentavalla tavalla.
  4. Kehuva. Usein palkkaakin tärkeämpi motivaattori työntekijälle on se, että tuntee työssään arvostusta sekä merkityksellisyyttä. Sen vuoksi hyvän esimiehen on tärkeää muistaa hyviä työsuorituksia.
  5. Esimerkillinen. Paras esimies johtaa omalla esimerkillään.

    Lue myös:
    Viisi vinkkiä työhaastatteluun
Jaa tämä artikkeli

Lisää artikkeleita